Round 1 Pairings/Results (U-800)

Round 1 Pairings/Results (U-800)

(1) Owen Lee (A.R.: 788) – Marie Guan (485)                                      1 – 0

(2) Jeremy Zhu (465) – Isaac Duanmu (A.R.: 776)                               1/2

(3) Ricky Chen (760) – Jeffrey Zhuang (323)                                        1 – 0

(4) Isabella Yang (293) – Justin Huang (756)                                        0 – 1

(5) Ivan Huang (696) – Shuhan Zhang (228)                                        1 – 0

(6) Carina Feng (200) – Jerry Zhijun Zhang (634)                                0 – 1

(7) Raymond Cheng (A.R.: 623) –  Dean Toyserkani (UNR)               0 – 1

(8) Carina D’Souza (UNR) – Gordon Zeng (519)                                   1 – 0

Requested Bye:
Guanming Yu (671) –> 1/2 pt
Eric Fan (538) –> 1/2 pt