Round 3 Pairings/Results (U-800)

Round 3 Pairings/Results (U-800)

(1) Owen Lee (A.R.: 788)  – Carina D’Souza (UNR)                      1 – 0

(2) Ivan Huang (696) – Ricky Chen (760)                                       1 – 0

(3) Jeremy Zhu (465) – Jerry Zhijun Zhang (634)                         1 – 0

(4) Jeffrey Zhuang (323) – Justin Huang (756)                               1/2

(5) Shuhan Zhang (228) – Gordon Zeng (519)                               1 – 0

(6) Guanming Yu (671) – Marie Guan (485)                                  1 – 0

(7) Dean Toyserkani (UNR) – Eric Fan (538)                                  0 – 1

(8) Raymond Cheng (A.R.: 623) – Isaac Duanmu (A.R.: 776).      0 – 1 

(9) Isabella Yang (293) – Carina Feng (200)                                    1 – 0