Round 5 Pairings/Results (U-800)

Round 5 Pairings/Results (U-800)

(1) Guanming Yu (671) – Owen Lee (A.R.: 788)                      1 – 0

(2) Carina D’Souza (UNR) – Ivan Huang (696)                        0 – 1

(3) Jeffrey Zhuang (323) – Jerry Zhijun Zhang (634)             1 – 0

(4) Jeremy Zhu (465) – Ricky Chen (760)                                  1 – 0

(5) Justin Huang (756) – Shuhan Zhang (228)                         1 – 0

(6)  Eric Fan (538) – Isabella Yang (293)

(7) Gordon Zeng (519)  – Isaac Duanmu (A.R.: 776)                0 – 1

(8) Dean Toyserkani (UNR) – Carina Feng (200)                      1 – 0

(9) Raymond Cheng (A.R.: 623) – Marie Guan (485)                1 – 0