Participants List (2019 Spring Junior Open)

2019 Hart House Spring Junior Open
List of Early Entries
(as of March 15th)

U1300

1168 – Coat, Sven
1101 – Rozin, Mark
1095 – Huang, Ivan
1022 – Wang, Yinan
986 – Huang, Justin
977 – Liu, Zi
936 – Lau, Joshua
929 – Velasquez, Noah
928 – Pillai, Varun
904 – Liu, Lily
902 – Zhao, Yicheng

U900
834 – Johnson, William
780 – Wu, Nora
768 – Pillai, Karma
662 – Zeng, Gordon
617 – Matiu, Theodore Justin
566 – Zhao, Yiming
519 – Johnson, Katelyn
502 – Zhu, Charis
431 – He, Jasper
319 – Toyserkani, Dean
unr. – Guo, Ziming

Analyzing the Games with the Kids

Saturday, March 16th

Jonathan Yu (CFC 2219)
Zane Nasir (CFC 2219)
Tanner McNamara (CFC 2121)
Gary Huang (CFC 1774)
Jimmy Bartha (CFC 1526)
Sahan Karunaratne (CFC 1495)
Alyssa Rusonik (CFC 1277)

Sunday, March 17th

Jonathan Yu (CFC 2219)
Sean Lei (CFC 2166)
Tanner McNamara (CFC 2121)
Panayoti Tsialas (CFC 2020)
Gary Huang (CFC 1774)
Jimmy Bartha (CFC 1526)
Sahan Karunaratne (CFC 1495)