Round 2 Pairings/Results (U-800)

Round 2 Pairings/Results (U-800)

(1) Justin Huang (756) – Owen Lee (A.R.: 788)                            0 – 1
(2) Jerry Zhijun Zhang (634) – Ricky Chen (760)                         1/2
(3) Dean Toyserkani (UNR) – Ivan Huang (696)                         0 – 1
(4) Isaac Duanmu (A.R.: 776) – Carina D’Souza (UNR)              0 – 1
(5) Eric Fan (538) – Jeremy Zhu (465)                                           0 – 1
(6) Jeffrey Zhuang (323) – Raymond Cheng (A.R.: 623)             1 – 0
(7) Gordon Zeng (519) – Isabella Yang (293)                               1 – 0
(8) Marie Guan (485) – Carina Feng (200)                                   1 – 0

Forced Bye: Shuhan Zhang (228)  –> 1 pt