Round 4 Pairings/Results (U-800)

Round 4 Pairings/Results (U-800)

(1) Ivan Huang (696) – Owen Lee (A.R.: 788)                            1/2

(2) Carina D’Souza (UNR) – Jeremy Zhu (465)                          1 – 0

(3) Shuhan Zhang (228) – Guanming Yu (671)                          0 – 1

(4) Isaac Duanmu (A.R.: 776) – Jeffrey Zhuang (323)               0 – 1

(5) Ricky Chen (760) – Justin Huang (756)                                  1/2

(6) Jerry Zhijun Zhang (634) – Dean Toyserkani (UNR)          1 – 0

(7) Marie Guan (485) – Isabella Yang (293)                                0 – 1

(8) Gordon Zeng (519) – Eric Fan (538)                                        1/2

(9) Carina Feng (200) – Raymond Cheng (A.R.: 623).                1 – 0